er zijn mensen aan wie ge af en toe
moet vragen
hoe het gaat

hoe gaat het

we vinden dat zo gewoon
dat we het eigenlijk niet meer doen
of we denken dat we het toch al weten

en er zijn er ook waar ge het niet één
maar vier keer aan moet vragen
die ge eerst moet overtuigen dat ge echt geïnteresseerd zijt
in wat ze u te vertellen hebben
mensen waarbij ge het moet menen
voor ze u toelaten
voor ze een beetje voor u openscheuren​​​​​​​
Concept en tekst: Mirte Desmeth
Begeleiding: Quirine Racké en Helena Muskens
Met dank aan Rik van den Bos
Was te zien op:
Toneelacademie Maastricht - woensdag 28 februari, zaterdag 3 maart 2018